Pilot-examen 1e Monteur Steigerbouw

Vandaag is in Ridderkerk het pilot-examen gehouden voor de opleiding 1e Monteur Steigerbouw. Naast de cursisten waar ook de examinatoren, examenorganisaties, DNV GL als certificerende instantie en vertegenwoordigers van de Stichting Veilig Werken op Hoogte aanwezig. Binnenkort meer over de resultaten hiervan.

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.