Samenwerking SVWOH en SSVV

De Stichting Veilig Werken Op Hoogte heeft een overeenkomst getekend met de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) inzake de samenwerking rondom het Centraal Diploma Register.

Namens SSVV en SVWOH ondertekenden Anne Kamphuis (links) respectievelijk Hans Crombeen de overeenkomst

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.