• Home
  • Nieuws
  • Samenwerking Stichting Veilig Werken op Hoogte en Savantis

Samenwerking Stichting Veilig Werken op Hoogte en Savantis

Vanaf 1 januari 2020 ondersteunt Savantis de Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH). Op 11 december 2019 tekenden Hans Crombeen, voorzitter van het bestuur van SVWOH en Ronald van Driel, directeur van Savantis, hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

 

De Stichting Veilig Werken op Hoogte richt zich op verbetering en borging van vakbekwaamheid van personen die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Als beheerstichting ontwerpt en beheert SVWOH certificatieschema’s en examendocumenten en faciliteert zij commissies met stakeholders en deskundigen. Daarnaast verzorgt SVWOH het beheer en onderhoud van de centrale examenbank, de registratie van de aspirant-hulpmonteur en de registratie van persoonscertificaten in het centraal diplomaregister (CDR) van SSVV. Ruim 9000 medewerkers in de steigerbouw zijn reeds geregistreerd.
 
Savantis ondersteunt al ruim 70 jaar sectoren en het onderwijs bij de ontwikkeling en behoud van vakmanschap door middel van onderwijsontwikkeling, examens, bestuurs- en beleidsondersteuning, trainingen, loopbaanontwikkeling en de bevordering van duurzame inzetbaarheid.
 
"Het bestuur van de SVWOH is blij met de samenwerking met Savantis", aldus Hans Crombeen. “Zij kunnen ons zowel organisatorisch, administratief als inhoudelijk ondersteunen. Savantis heeft kennis van examinering en ervaring met bouwgerelateerde sectoren". Beide partijen kijken met vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking.

 

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.