Teller geregistreerde monteurs passeert 9.000

De Richtlijn Steigers en de scholingsstructuur voor de steigerbouw hebben geleid tot een verdere professionalisering van het vakgebied. Daaraan wordt nog eens bijgedragen door de forse investeringen in scholing en certificering/diplomering van het steigerpersoneel door de aangesloten montagebedrijven en uitzendorganisaties. Inmiddels is het aantal van 9.000 geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw gepasseerd; allen geregistreerd op één centrale plaats: het Centraal Diploma Register (VCA). Verder zijn de cursussen en examens in alle denkbare talen beschikbaar en kan niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten geheel conform de Nederlandse scholingsstructuur worden gecertificeerd. Bij de certificering zijn maar liefst 7 examenbureaus dagelijks betrokken.

Daarnaast moeten (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks “even een steiger monteren”, ook zorgen dat men is ingeschreven in het Centraal Diploma Register. Hoe eenvoudiger de constructies die men monteert, hoe eenvoudiger de opleiding. Hoe meer ervaring men heeft, hoe eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat. Niet ingeschreven in het CDR betekent: niet aan het werk.

 

Update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is weer geüpdatet. Naast een kleine redactionele aanpassing in paragraaf 5.1.4 (schouderbescherming) is met name paragraaf 2.2. over ‘Configuraties en moeilijkheidsgraden van steigers’ aangepast. Deze paragraaf heeft een belangrijke relatie met hoofdstuk 7 over de scholingsstructuur voor de steigerbouw. In de vernieuwde paragraaf 2.2. is de samenhang tussen beide verder verduidelijkt. Er is overzichtelijk weergegeven welke fases een steigerconfiguratie doorloopt voordat deze in gebruik kan worden genomen en welke functies bevoegd zijn om de verschillende fases te kunnen uitvoeren en verantwoorden.

De Richtlijn Steigers is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden.

De Richtlijn Steigers is als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnsteigers.nl. Hier kunnen eventueel ook printexemplaren van de richtlijn worden besteld.

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.