Tijdelijke registratie van certificaten gestopt

De tijdelijke registratie van certificaten door SVWOH is gestopt en de taak is weer opgenomen door DNV GL.  De tijdelijke certificaten blijven allemaal geldig; DNV GL zal met terugwerkende kracht vanaf 1 jan 2018 deze tijdelijke certificaten omzetten naar een definitief persoonscertificaat.

 

Begrippenlijst Nederlands-Duits-Engels

Ten behoeve van steigerbouwexamens is een begrippenlijst samengesteld met Duitse en Engelse vertalingen van Nederlandse begrippen die in de steigerbouw worden gehanteerd.

De lijst kan hier worden gedownload.

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.