Nieuwe A-blad rolsteigers een feit

Recent is het nieuwe A-blad rolsteigers verschenen. Hierin staan de aanbevelingen die werkgevers en werknemers in de bouw hebben geformuleerd om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de functionele gebruikerseisen en de keuze van de steigerconfiguratie in de voorbereidingsfase. De aanbevelingen richten zich primair op de opbouw, het gebruik en het afbreken van de rolsteiger, en niet op de werkzaamheden die op de rolsteiger plaatsvinden. Al eerder bracht de VSB een overzicht uit waarin het nieuwe, veiligere opbouwen van rolsteigers per systeem wordt gepresenteerd.Voor meer informatie: klik hier.

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.